Hà Nội, 11/04/2021 17:29  

Liên hệ

Tìm hiểu về:
  Visits: 2628370

 

 

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội

Địa ch: S 501, đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 37719937
F
ax: (024) 37719938
E-mail: vietnam@rs.gov.ru

Facebook: www.facebook.com/rcnkvn

 

 

 

  Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội
Địa chỉ : Số 501, đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : (024) 37719937.    Fax: (024) 37719938
E-mail:vietnam@rs.gov.ru
website:vnm.rs.gov.ru
Instagram:Ttkhvh_Nga
Facebook:Trung tâm khoa học và Văn hóa Nga